ARPS Forecasts & Analyses for Mon 07 May 2007

00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 08/00Z
CASA 1km ARPS Fcst init 05Z
Init +01 +02 +03 +04 +05 +06
CASA 1km No Radars ARPS Fcst init 05Z
Init +01 +02 +03 +04 +05 +06
CASA 1km No Netrad ARPS Fcst init 05Z
Init +01 +02 +03 +04 +05 +06
CASA 1km No NEXRAD ARPS Fcst init 05Z
Init +01 +02 +03 +04 +05 +06

00Z 01Z 02Z 03Z 04Z 05Z 06Z 07Z 08Z 09Z 10Z 11Z 12Z 13Z 14Z 15Z 16Z 17Z 18Z 19Z 20Z 21Z 22Z 23Z 08/00Z